Zure erantzuna jaso duGu

Oraindik ez dugu guztiz argi zer egingo dugun informazio honekin, baina seguru lagungarri egingo zaigula etorkizuneko gure gerratxoetarako.

ESKERRIK ASKO!!